มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดต่างๆ

เนื่องจากมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการเบื้องต้นก่อนการเดินทางเข้าพักได้ โดยเลือกจากจังหวัดที่ท่านต้องการเดินทางและเข้าพักข้อมูลวันที่ 31 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 01/2564

ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
แหล่งที่มา: คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 และ 7190/2564

ข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา: คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 73

© 2023 S Hotels & Resorts Public Company Limited
THB
USD
เลือกโรงแรมของคุณ