SAii's Calling You

คุณมีสายที่ไม่ได้รับ จากคนที่คิดถึงคุณอยู่ …

ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ขอนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเพื่อนคนไทยในต่างแดนกับ “SAii’s Calling You*” ราคาเริ่มต้นเพียง 2,699 บาทต่อคืน ให้คุณได้กลับบ้านมาหาคนที่คิดถึงคุณโดยไม่ได้ต้องกักตัว 14 วัน
เพียงใช้โค้ด CAMP-BACKHOME ในขั้นตอนการจองผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

สิทธิประโยชน์

 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • ส่วนลด 25% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีด
 • เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีเข้าพักฟรี

พิเศษ! เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 7 คืน รับไปเลย..

 • อาหารมื้อค่ำหรือมื้อกลางวันแบบ 3 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 มื้อ
 • บริการรับ – ส่ง จากสนามบิน
 • Early check in เวลา 10:00 น. และ Late check out เวลา 16:00 น.

*ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่นอกประเทศไทยเท่านั้น โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในราชกิจจานุเบกษาและแสดงบัตรประชาชนเมื่อทำการเข้าพัก

มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ของคนต่างประเทศและคนไทย

สำรองห้องพัก

จองและเข้าพักวันนี้จนถึง 23 ธันวาคม 2564
เข้าพักขั้นต่ำ1 คืน
สิทธิประโยชน์บริการรับ – ส่ง จากสนามบิน (เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 7 คืน)
ประเภทห้อง

เมื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

 • Lagoon View THB 2,699 / night
 • Ocean View Balcony or Terrace THB 3,240 / night
 • Ocean Front Balcony or Terrace THB 3,780 / night
 • Club Lagoon View THB 3780, / night
 • Club Ocean View THB 4,320 / night
 • Club Ocean Front THB 4,860 / night

เมื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564

 • Lagoon View THB 4,050 / night
 • Ocean View Balcony or Terrace THB 4,590 / night
 • Ocean Front Balcony or Terrace THB 5,130 / night
 • Club Lagoon View THB 5,130 / night
 • Club Ocean View THB 5,670 / night
 • Club Ocean Front THB 6,210 / night

ค่าบริการบุคคลเพิ่มเติม
THB 1,620 / night / person

สิทธิประโยชน์
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • ส่วนลด 25% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีด
 • เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีเข้าพักฟรี
พิเศษ! เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 7 คืน รับไปเลย..
 • อาหารมื้อค่ำหรือมื้อกลางวันแบบ 3 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 มื้อ
 • บริการรับ – ส่ง จากสนามบิน
 • Early check in เวลา 10:00 น. และ Late check out เวลา 16:00 น.
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • ราคานี้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว และขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ ขณะนั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี สูงสุด 2 ท่าน (ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก) สามารถเข้าพักฟรี พร้อมอาหารจากเมนูเด็กฟรี เมื่อทานอาหารพร้อมกับผู้ปกครอง
 • ข้อเสนอนี้ยังไม่รวมค่าบริการการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR
 • ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่นอกประเทศไทยเท่านั้นและต้องแสดงบัตรประชาชนเมื่อทำการเข้าพัก โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในราชกิจจานุเบกษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ที่นี่
มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ของคนต่างประเทศและคนไทย ผู้เดินทางต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรณีเดินทางจากประเทศอื่น ต้องพำนักอยู่ในประเทศที่กำหนดข้างต้นอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
 • ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)
 • ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดของประเทศไทยครบกำหนด 2 เข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) กรณีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี สามารถเดินทางเข้ามาพร้อมกับผู้ปกครองได้
 • มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธีการ RT – PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • กรณีเคยติดเชื้อต้องได้รับวัคซีนตามกำหนด 2 เข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน
 • มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (day 0) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตโดยพักรอในห้องพัก 1 คืน เพื่อรอรับแจ้งผลการตรวจผ่านทางผู้จัดการ (COVID-19 Manager) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ณ โรงแรมที่พักอาศัย
 • หรือห้องปฏิบัติการ (Lab นอก) โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ณ โรงแรมที่พักอาศัยหรือห้องปฏิบัติการ (Lab นอก) โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • ต้องเข้าพำนัก ณ สถานประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 14 คืน จึงสามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นได้ กรณีพำนักไม่ถึง 14 คืน ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
 • ผู้เดินทางสามารถเดินทางในจังหวัดภูเก็ตและดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A
 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus และ Tracing Application : Morchana และยินยอมให้ระบบติดตามพิกัดตามภูมิศาสตร์ (GPS) ผ่านแอปพลิเคชัน ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย

ที่มา: คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564


ค้นพบด้วย

สมัครเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม
และข้อเสนอสุดพิเศษ
323 หมู่ 2 ถนนศรีสุนทร
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ติดตาม
© 2022 S Hotels & Resorts Public Company Limited
THB
USD
เลือกโรงแรมของคุณ